Disclaimer

De website van RusTrans is uitsluitend voor dienstverlening en algemene informatie bedoeld. Advies en uitleg op de website hebben een algemeen karakter en zijn niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website zorgvuldig wordt samengesteld en in de grootste mate volledig uitgegeven, kan RusTrans geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website en samenstellingen daarvan, zijn eigendom van RusTrans of rechthebbenden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets uit de inhoud van de website mag worden gekopieerd in enige vorm zonder schriftelijke toestemming van RusTrans.

RusTrans aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door RusTrans op de website gepubliceerde informatie of door het foutief werken van de website. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle bezoekers van de website van RusTrans worden geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.